Τέντες με Αντιρίδα

Οι τέντες με αντιρίδες (αθηναϊκού τύπου) είναι σχεδιασμένες για να αντέχουν περισσότερο στον αέρα (χάρη στα δυο stop που έχουν) από τις κοινές τέντες με αγκώνες. Οι αντιρίδες και τα σπαστά είναι από σωλήνα λευκό βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για να μην σκουριάζουν.

Οι Υπηρεσίες μας